Hoeveel consulten zijn er nodig?

Het aantal consulten dat noodzakelijk is, is afhankelijk van de aard van de klacht, de tijd dat de klacht al bestaat en de reactie van het lichaam op acupunctuur. Na ongeveer 4 tot 6 consulten zal een effect merkbaar moeten zijn. Op basis hiervan kan een globale prognose worden gegeven over het totaal aantal benodigde consulten. Bij chronische klachten zijn dit er soms meer dan 8, terwijl acute, kortlopende klachten soms in minder dan 5 keer verholpen kunnen worden.massage-1015571_1920