Gegevens voor de verzekering

In Balans Acupunctuur is aangesloten bij beroepsvereniging Zhong, waardoor consulten door de meeste zorgverzekeraars gedeeltelijk of zelfs volledig vergoed worden. De kosten van een consult gaan niet ten laste van het Eigen Risico en een verwijzing door de huisarts is niet noodzakelijk.

Voorwaarde is echter meestal wel dat je een verzekering met een aanvullende dekking hebt afgesloten.

Bij Zorgwijzer.nl is een overzicht opgenomen met daarin de vergoedingen vanuit de verschillende aanvullende pakketten. Klik hier voor de link.

 

Aangesloten bij Beroepsvereniging Zhong 

Registratienummer:           0503.730.121.239

 

Via de beroepsvereniging is de praktijk (zoals wettelijk verplicht) aangesloten bij een klachtencommissie:     

 

 Kamer van Koophandel:  Nummer 53.41.30.59