Gegevens voor de verzekering en Wet AVG

In Balans Acupunctuur is aangesloten bij beroepsvereniging Zhong, waardoor consulten door de meeste zorgverzekeraars gedeeltelijk of zelfs volledig vergoed worden. De kosten van een consult gaan niet ten laste van het Eigen Risico en een verwijzing door de huisarts is niet noodzakelijk.

Voorwaarde is echter meestal wel dat je een verzekering met een aanvullende dekking hebt afgesloten. Indien je aanvullend verzekerd bent, kan het zijn dat de verzekeraar vraagt om de volgende gegevens:

AGB-code:                90-0 46223

AGB-code praktijk: 90-(0)54846

Bij Zorgwijzer.nl is een overzicht opgenomen met daarin de vergoedingen vanuit de verschillende aanvullende pakketten:

http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/chinese-geneeswijzen

 

Aangesloten bij Beroepsvereniging Zhong

Registratienummer:           0503.730.121.239

 

 

 

Via de beroepsvereniging is de praktijk (zoals wettelijk verplicht) aangesloten bij een klachtencommissie:     

 

Ingeschreven bij Kamer van Koophandel: 53.41.30.59            

 

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In Balans Acupunctuur voldoet aan de door deze wet gestelde eisen. Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat naast een (door u tijdens het eerste consult ingevuld) voorblad met daarop uw naam, adres, postcode, telefoonnummer/ e-mailadres en geboortedatum aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen.  Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier (uiteraard is het tijdens het consult altijd voor u ter inzage beschikbaar). In de praktijk wordt er alles aan gedaan om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat er:

  • zorgvuldig omgaan wordt met uw persoonlijke en medische gegevens,
  • voor gezorgd wordt dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Daarnaast heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen (zie hieronder toegelicht). Als ik vanwege een andere reden gebruik zou willen maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Op de nota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar:

  • Uw naam, adres en woonplaats
  • Uw geboortedatum
  • De datum van de behandeling
  • Een korte omschrijving van het type behandeling (waarbij aangegeven wordt of het om Acupunctuur, Tuina of Cupping gaat)