Acupunctuur bij kinderen

shonishin

Kinderen kunnen behandeld worden met “Shonishin”: een Japanse vorm van acupunctuur die in eerste instantie geen gebruik maakt van naaldjes, maar werkt via strijken, kloppen en tikken op de huid. Bij baby’s en peuters kan via deze vorm van behandelen veel bereikt worden.

Wanneer kinderen iets ouder zijn (vanaf een jaar of 6), worden daarnaast soms pleistertjes met kleine drukballetjes op bepaalde acupunctuurpunten geplakt.

Bij nog iets oudere kinderen kunnen in sommige gevallen, wanneer blijkt dat het alleen behandelen via strijken en kloppen onvoldoende resultaat oplevert, ook enkele hele dunne naaldjes worden gebruikt om een bepaald acupunctuur-punt in te zetten; dit gaat dan altijd in overleg met het kind en de ouders.

Omdat bij kinderen de energie sneller beweegt/ stroomt dan bij volwassenen, herstellen zij vaak ook sneller van de bestaande klachten:  de consulten duren maar kort en er zijn minder consulten nodig. Het tarief voor een consult kinderacupunctuur bedraagt in 2021 € 45,-

Klikt hier om te zien bij welke klachten Shonishin ingezet kan worden.