Wet AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In Balans Acupunctuur voldoet aan de door deze wet gestelde eisen.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als behandelend therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Het dossier bevat naast een (tijdens het eerste consult ingevuld) voorblad met daarop naam, adres, postcode, telefoonnummer/ e-mailadres en geboortedatum aantekeningen over de gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen.  Als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in het dossier (uiteraard is het tijdens het consult altijd voor jou beschikbaar). In de praktijk wordt er alles aan gedaan om de privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat er:

  • zorgvuldig omgaan wordt met jouw persoonlijke en medische gegevens,
  • voor gezorgd wordt dat onbevoegden geen toegang hebben tot de gegevens

Daarnaast heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen (zie hieronder toegelicht). Als ik vanwege een andere reden gebruik zou willen maken van de gegevens, dan zal ik expliciet om toestemming vragen.

Op de nota die je ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat deze nota gedeclareerd kan worden:

  • naam, adres en woonplaats
  • geboortedatum
  • verzekeraar en relatienummer (alleen als de nota ingediend wordt bij een aanvullende verzekering)
  • datum van de behandeling
  • factuurdatum
  • een korte omschrijving van het type behandeling (waarbij alleen aangegeven wordt dat het om Acupunctuur gaat, niet de inhoudelijke omschrijving)
In Balans Acupunctuur 073-822.10.53 Wilhelminastraat 15-d Vlijmen