Acupunctuur bij een onvervulde zwangerschapswens

Wanneer een zwangerschap op zich laat wachten, kunnen hier medisch verklaarbare redenen voor zijn. Wanneer de Westerse Geneeskunde geen oorzaak kan vinden voor het niet in vervulling gaan van de zwangerschapswens, wordt wel gesproken van een ‘onverklaarbare onvruchtbaarheid’. Tijdens de gevolgde nascholingen ‘Acupunctuur bij infertiliteit’ in Nederland en België is uitgebreid ingegaan op patronen die volgens de Traditionele Chinese Geneeswijze invloed hebben op de vruchtbaarheid.

Tijdens de intake worden vragen gesteld over de regelmatigheid van de cyclus, de (hevigheid) van de menstruatie, hoe het met betrekking tot de zwangerschapswens de afgelopen maanden is gegaan (eventuele miskramen en zo ja in welke week), maar ook algemene vragen over het lichaam; heb je het snel warm of juist koud, is er sprake van hoofdpijn, buikpijn, duizeligheid, heb je wel eens last van een zwaar gevoel in armen of benen (of juist niet), zijn er bepaalde emoties die vaak de overhand hebben? Ook het niet in vervulling gaan van de zwangerschapswens zelf, kan een grote impact op de emoties hebben en tot spanningen in het lichaam leiden. Deze spanningen kunnen tot een disbalans in het lichaam leiden of een bestaande disbalans verder versterken. Via de vragen tijdens de intake proberen we het eventuele onderliggende patroon te achterhalen, waarbij afhankelijk van dit patroon acupunctuur, moxatherapie of een combinatie hiervan ingezet kan worden. Soms komen vrouwen naar de praktijk die al in een onderzoekstraject zitten en kan de acupunctuur een mooie aanvulling op het ‘Westerse traject’ zijn, maar wat ook gebeurt, is dat met acupunctuur gestart wordt om te kijken of op deze wijze wellicht een medisch traject (nog even) voorkomen kan worden.